สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สัมภาษณ์คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือ IMT-GT
 
     
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 รายการถิ่นรักทักษิณ ได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ไพโรจน์ โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมือภูมิภาคIMT-GT (CIMT) และมิสเตอร์บาลา มูลูกัน รองผู้อำนวยการ ฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการถิ่นรักทักษิณ ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา FM 88.25 MHz เกี่ยวกับผลสรุปจากเวทีการประชุม ที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของการพัฒนาในภูมิภาค และความคาดหวังของสังคมต่อการอุดมศึกษา ของเครือข่าย IMT-GT ในอนาคต แผนการปฏิบัติงานและทิศทางการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายร่วมกัน