สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สัมภาษณ์นิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 
     
วันนี้ (28 เมษายน 2560) อ.เจษฎา ทองขาว พร้อมด้วยนิสิตคณะนิติศาสตร์ ซึ่่งจัดทำโครงการนักกฎหมายอาสาพัฒนาสังคม ภายใต้โครงการฑูตแห่งความดี ฯ (Gen A 2016) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากทีมที่ส่งเข้าแข่งขันจำนวน 200 ทีมจากทั่วประเทศ เหลือเพียง 28 ทีม เข้านำเสนอผลงาน ณ อาคารสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2560 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขอแสดงความยินดีมา ณ 
โอกาสนี้