สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพงศ์ คงไชย สอบได้ลำดับที่ ๑
 
     
ขอแสดงความยินดีกับณัฐพงศ์ คงไชย บัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สอบได้ลำดับที่หนึ่งของประเทศ ในการสอบคัดเลือกพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตำแหน่งครูนายทหาร สังกัด มทบ. ๓๑ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งขณะนี้ได้รับการประดับยศร้อยตรีณัฐพงศ์ คงไชย ,,,, และให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการถิ่นรักทักษิณ ออกอากาศเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา FM ๘๘.๒๕ MHz และขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับอาจารย์ ดร.ฐากร สิทธิโชค ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ช่วยประสานงานเรื่องการนัดสัมภาษณ์ และร่วมรายการ