สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ TSU Radio FM 88.25 MHz Grand Opening Road Show ครั้งที่ 3
 
     

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ TSU Radio FM ๘๘.๒๕ MHz Grand Opening Road Show ครั้งที่ 3 ณ ลานชั้น 1 โรงอาหาร1 มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเปิดโอกาสให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ที่สนใจและมีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ผลิตและดำเนินรายการวิทยุ ซึ่งการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุฯ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรและนิสิต จำนวนมาก และมีนิสิตสมัครเข้าร่วมทำหน้าที่ดีเจเกินจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมี 2 พิธีกรคู่ขวัญ ดีเจน้องดา (นส. อารีย์ แย่งกุลเชาว์) และดีเจน้องแม็กซ์ (นายกวีเชษฐ์ เปีย) ร่วมสร้างความสนุกสนานและสร้างสีสรรค์การจัดงาน นอกจากนี้นางสาววริศรา อนันตกูล (น้องเฟิร์น) นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการสมัครทำหน้าที่ดีเจประจำสถานีวิทยุฯ อีกด้วย