สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 28 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เตือนภัยทางการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้
 
     
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา FM 88.25 MHz ช่วงเวลา 14.00-15.00 . (ช่วงเตือนภัยทางการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้) ให้การต้อนรับและร่วมสัมภาษณ์คุณสุรศักดิ์ สุพรรณพงศ์ (ผู้ชำนาญการด้านกำกับธุรกิจและรับเรื่องร้องเรียน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ) เกี่ยวกับภัยทางการเงิน "แกงค์คอลเซ็นเตอร์" การเตือนภัยและวิธีการป้องกันภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ