สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.ค.61 ถึงวันที่ 24 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สัมภาษณ์ ผอ.สถานีวิทยุ ม.ทักษิณสงขลา
 
     
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สัมภาษณ์ นางสาวไหมมู่หน๊ะ สุกเส็ม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุฯ ในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการดำเนินรายการของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา FM 88.25 MHz."