สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 พ.ย.61 ถึงวันที่ 12 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิต ปริญญาตรี ระบบ TCAS