สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 พ.ย.61 ถึงวันที่ 21 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการ HUSO VOICE- พูดจาภาษาใต้
 
     
 

#รายการ HUSO VOICE ทุกวันจันทร์ - วันพุธ เวลา 13.00 - 14.00 น. 
สำหรับวันนี้ #แหลงใต้ HUSO VOICE- พูดจาภาษาใต้ 
ตอน ลอยกระทง ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา FM 88.25 MHz. ดำเนินรายการโดย ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล และนางสาวนุชรีย์ สุบินรัตน์