สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.61 ถึงวันที่ 23 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
 
     
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา FM88.25 Mhz.
เข้าร่วมอบรมให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยศูนย์​ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย​ตำบล และเครือข่าย
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน​ 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบิช สงขลา