สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 พ.ย.61 ถึงวันที่ 26 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการ HUSO VOICE - Issue เรื่องการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
 
     
เรียนรู้ข่าวสารกับรายการ HUSO VOICE - Issue
ถกประเด็นร้อนตอนบ่าย ตอน เรื่องการห้ามสูบบุหรี่ในที่สารธารณะ ในวันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00 - 14.00 น. ดำเนินรายการโดย ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล และนายภานุวัฒน์ มานพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์