สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 พ.ย.61 ถึงวันที่ 26 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการสวัสดีอาเซียน
 
     
ทุก ๆ วันจันทร์ของสัปดาห์พบกับ รายการ "สวัสดีอาเซียน"ดำเนินรายการโดย อาจารย์สุภาค อินทองคง 
เวลา 14.00 - 15.00 น. #เรียนรู้อาเซียนในสังคมไปพร้อมๆกัน