สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 พ.ย.61 ถึงวันที่ 26 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Afternoon English Songbook"
 
     
รายการ "Afternoon English Songbook"By... Mr.Martyn John King ทุกวัน และวันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น.
#อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงอันไพเราะ