สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.61 ถึงวันที่ 27 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการ HUSO VOICE - บังเทิงไทย-เทศ
 
     
รายการ HUSO VOICE - บันเทิงไทย-เทศ กับตอน สวยไม่พอ ต้องเก่งด้วย ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา FM 88.25 MHz. เวลาออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00 น. ดำเนินรายการโดย ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล และนางสาวสารายา เปาะโซะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์