สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 3 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการสวัสดีอาเซียน
 
     
ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 14.00 - 15.00 น. พบกับรายการ "สวัสดีอาเซียน" ดำเนินรายการโดย อาจารย์สุภาค อินทองคง #เรียนรู้อาเซียนนอกตำราเรียนไปด้วยกัน