สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 6 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรม "ช่างเทคนิคประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ"
 
     
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา FM 88.25 MHz.เข้าร่วมโครงการอบรม "ช่างเทคนิคประจำสถานีวิทยุกระจายเสียง ช่างซ่อมเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง" จัดโดย สำนักงาน กสทช.ภาค 4 ร่วมกับสำนักงาน กสทช.เขต 41 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา