สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 17 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการสวัสดีอาเซียน
 
     
เวลา14.00-15.00 น. ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ "สวัสดีอาเซียน" ดำเนินรายการโดย อาจารย์สุภาค อินทองคง สาระสำคัญของรายการ ตอบสนอง ประเด็นวิสัยทัศน์ ของประชาคมอาเซียนเดียวกัน