สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 19 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Afternoon English Songbook
 
     
Today, 15.00 -16.00 pm to listen to the list English songbook by Mr.Martyn John king and his friend.