สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ม.ค.62 ถึงวันที่ 14 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการสวัสดีอาเซียน
 
     
ยามบ่ายสอง กับรายการสวัสดีอาเซียน กับช่วงเวลา 14.00-15.00 น. ทุกวันจันทร์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์สุภาค อินทองคง