สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ม.ค.62 ถึงวันที่ 21 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการสวัสดีอาเซียน
 
     
สวัสดีอาเซียน รายการดีดีทุกวันจันทร์ ช่วงเวลายามบ่าย 14.00-15.00 น. ในหัวข้อ "ภูมิปัญาของอาเซียน" ดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภาค อินทองคง