สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ม.ค.62 ถึงวันที่ 22 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการ HUSO VOICE - Issue เรื่องแนะแนวศึกษาต่อปริญญาโท สาขาไทยศึกษา (หลักสูตร 2 ปี)
 
     
รายการ HUSO VOICE ช่วงพิเศษ ช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น.กับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม.ไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เก็ตถวา บุญปราการ อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.ม.ไทยศึกษา