สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ก.พ.62 ถึงวันที่ 4 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการสวัสดีอาเซียน
 
     
รายการ "สวัสดีอาเซียน" ในหัวข้อเรื่อง "ภูมิปัญญาอาเซียน" ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 -15.00 น. ดำเนินรายการโดย อาจารย์สุภาคย์ อินทองคง 
#ฝากติดตามกันดว้ยนะคะ 
FM 88.25 MHz.
Facebook : TSU Radio
YouTube : TSU Radio 
Tell : 074 -317-688