สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.คลื่นมหาชน คนรุ่นใหม่
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ