สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.คลื่นมหาชน คนรุ่นใหม่
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 พ.ย.62 ถึงวันที่ 28 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เชิญร่วมกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
 
     
 เชิญร่วมกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ  สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ ตามแนวทางของพ่อ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

---------------------------------------------------------------------
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านใหม่ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

13.30-15.00 น.
         -- เสวนา “ประวัติศาสตร์ชุมชนฯ กับการอนุรักษ์ฯ ตามแนวทางพ่อ”  โดย  ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา  นักวิชาการ/กลุ่มอนุรักษ์ภาคี/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

15.00-17.00 น.
         -- กิจกรรม “แต่งเติมหนุนเสริม “สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙” เพื่อเป็นพระราชกุศลฯ
         -- กิจกรรมความร่วมแรงร่วมใจระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณกับประชาชนและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

18.00-21.00 น.
         -- กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ”
         -- กิจกรรม “จุดเทียนและดนตรีน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” 
         -- กิจกรรมวงน้ำชา พูดคุย แลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

---------------------------------------------------------------------