สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.คลื่นมหาชน คนรุ่นใหม่
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 พ.ย.62 ถึงวันที่ 28 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio