สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 มี.ค.63 ถึงวันที่ 4 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคไวรัสโคโรน่า
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคไวรัสโคโรน่า ออกประกาศแนวปฏิบัติและเพิ่มจุดให้บริการเจลล้างมือทุกอาคารในมหาวิทยาลัย----อาคาร 7 ติดตั้ง ณ ชั้น 1 หน้าห้องทะเบียนนิสิต และหน้าห้องบริการพัสดุไปรษณีย์