สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 มี.ค.63 ถึงวันที่ 4 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศูนย์อาหาร ม.ทักษิณ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
 
     

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของนิสิต บุคลากร และผู้ใช้บริหารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า โดยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า และขอความร่วมมือให้ใช้หน้ากากอนามัย สวมหมวกคลุมศรีษะ และสวมใส่ผ้ากันเปื้อนตลอดเวลาการจำหน่ายสินค้า
** นอกจากนี้ เพื่อสุขอนามัยที่ปลอดภัย เรายังได้เพิ่มจุดให้บริการเจลล้างมือ ติดตั้งในบริเวณอ่างน้ำภายในศูนย์อาหารและเพิ่มสบู่เหลวล้างมือภายในห้องน้ำทุกห้องที่มีอยู่ในศูนย์อาหาร เพื่อให้บริการแก่ทุกท่านที่เข้าใช้บริการ

** "อาหารสะอาด รสชาดอร่อย ราคายุติธรรม ถูกสุขลักษณะอนามัย ปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่า ขอเชิญที่ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา