สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 มี.ค.63 ถึงวันที่ 4 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อสังคม ทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านร่วมบริจาค เราจะส่งกลับคืนสู่ชุมชน —#TSUร่วมสู้ไวรัส
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อสังคม
ทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านร่วมบริจาค เราจะส่งกลับคืนสู่ชุมชน
#TSUร่วมสู้ไวรัส
--เริ่มทยอย ผลิตและแจกจ่ายในรอบแรก 2,000 หลอด และจะเดินหน้าผลิตเพิ่มเติม ในรอบต่อ ๆไป อย่างเต็มที่ เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่ทุกท่านบริจาคให้เราได้ร่วมทำสิ่งดีๆ สู่สังคม