สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 ก.ค.63 ถึงวันที่ 16 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อธิการบดี กล่าวให้โอวาท นิสิตใหม่ ปาริชาตช่อที่ 52
 
     

การก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย คือ "จุดเริ่มของการเรียนรู้โลกที่กว้างขึ้น"

โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน รวมไปถึงการเรียนการสอนที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ขอให้นิสิตเตรียมตัวให้พร้อมในการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยที่กำลังจะมาถึง โดยการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และมีภูมิต้านทานอยู่เสมอ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทุกด้านให้ได้มากที่สุด เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์จากการเรียน การทำกิจกรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคม ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป

ในโอกาสนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้นิสิตใหม่ทุกคน มีความสุขในการดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขอให้นิสิตประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆ ด้าน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

#TSUFreshers2020/// สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา FM 88.25 MHz.