สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.63 ถึงวันที่ 11 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครนิสิตที่สนใจทำหน้าที่ DJ
 
     

รายการ "รอบรั้วปาริชาต" ได้มีโอกาสต้อนรับ อ.อรัญ คงนวลใย อดีต ผอ.สถาบัน กศน ภาคใต้ ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์มหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับภาคใต้ (ONIE Expo 2020)

ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา FM88.25mhz. ดำเนินรายการโดย DJ นานางสาววรรณนา ซอและ