สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 ก.ย.63 ถึงวันที่ 22 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ๑ ตุลาคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

“มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรมภาคเช้า มีพิธีสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย/ พิธีทางศาสนา และรับชมขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์ วศ. มศว. มทษ. พร้อมรับชมการบรรเลงดนตรีโดยวงปาริชาต วิน ออเครสตร้า คณะศิลปกรรมศาสตร์ และภาคบ่ายขอเชิญทุกท่านพร้อมใจกันร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดมหาวิทาลัยทักษิณ “Big Cleaning Day”
แล้วพบกันในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ พฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นี้นะคะ”