สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ต.ค.63 ถึงวันที่ 26 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับดูงานสถานีวิทยุฯ
 
     

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผศ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา FM 88.25 MHz โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการกนิสิตสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้นิสิตและอาจารย์ที่เข้าศึกษาดูงานได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงของการดำเนินงานสถานีวิทยุฯ การจัดทำผังรายการ การจัดรายการวิทยุ ตลอดจนเรียนรู้เครื่องมือการส่งกระจายเสียง