สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 มี.ค.64 ถึงวันที่ 10 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและเซ่นไหว้ปู่เลียบ
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและเซ่นไหว้ปู่เลียบ ในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ลานปู่เลียบ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา