สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 มี.ค.64 ถึงวันที่ 10 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะ
 
     

ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะ

เนื่องจากระบบสูบน้ำหลักขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด้วน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้