สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.ย.64 ถึงวันที่ 23 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ละครวิทยุสั้น
 
     

ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังละครวิทยุสั้นต้านภัยโควิด -19 เรื่อง “วิกฤตนี้มีรัก” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.00-16.00 น.