สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.ย.64 ถึงวันที่ 23 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คุยกับหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต ม.ทักษิณ สงขลา
 
     
ขอเชิญรับฟังรายการ #รอบรั้วปาริชาต
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 สัมภาษณ์ พี่เอก นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
----------------------------------------
      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชเื้อไวรัส โคโรน่า COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทุกๆด้านรวมถึงระบบการศึกษา และสุขภาพของนิสิต ทางมหาวิทยาลัยทักษิณ มีมาตราการต่างๆเพื่อช่วยเพื่อนิสิตในรูปแบบทุนการศึกษา และเป็นประเด็นที่ทางฝ่ายกิจการนิสิต ม.ทักษิณ ได้หยิบยกมาพูดคุยกันในรายการ ในประเด็น คุยกับฝ่ายกิจการนิสิตม.ทักษิณ ในหัวข้อ ม.ทักษิณ มอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน นิสิตที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
ดำเนินรายการโดย วรรณา ซอและ
ออกอากาศ เวลา 08.05 -09.00 น. ทางคลื่นวิทยุฯ FM 88.25 MHz.
รับชมไลฟ์สด ได้ที่ Facebook TSU Radio Songkhla