สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.ย.64 ถึงวันที่ 23 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
 
     

ขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วปาริชาต

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

----------------------------

      ช่วงที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รุนแรงและมีการขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ จนรัฐบาลจำเป็นต้องประกาศล็อคดาวน์ประเทศ และปิดสถานที่สำคัญ ๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาก็ต้องหยุดการเรียนการสอน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนิสิต และผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีมาตรการช่วยเหลือนิสิต ตามมาตรการที่ทาง สป.อว. หรือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางสถานีวิทยุ ฯ ในหัวข้อ การคืนเงิน ตามนโยบายการลดค่าเทอมของ สป.อว.

ดำเนินรายการโดย วรรณา ซอและ

ออกอากาศ เวลา 08.05 -09.00 น. ทางคลื่นวิทยุฯ FM 88.25 MHz.

รับชมไลฟ์สด ได้ที่ Facebook TSU Radio Songkhla