สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.ย.64 ถึงวันที่ 23 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สัมภาษณ์ อาจารย์ดิญะพร วิสะมิตนันท์
 
     

ขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วปาริชาต

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 สัมภาษณ์ อ.ดิญะพร วิสะมิตนันท์ (รักษาการแทนหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์)

-----------------------------

      การดำเนินงานโครงการภายใต้ช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่เราไม่สามารถจะเดินทางข้ามประเทศได้ แต่ในการทำงานในยุคปัจจุบันเราสามารถที่จะสื่อสารและพัฒนารูปแบบการทำงานให้ขับเคลื่อนไปได้ โดยการสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทางสถานีวิทยุ ฯ จึงได้หยิบยกประเด็น เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานร่วมกับต่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมของนิสิตที่จะไปเรียนหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ในหัวข้อ โครงการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านต่างประเทศจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย

 ดำเนินรายการโดย วรรณา ซอและ

ออกอากาศ เวลา 08.05 -09.00 น. ทางคลื่นวิทยุฯ FM 88.25 MHz.

รับชมไลฟ์สด ได้ที่ Facebook TSU Radio Songkhla