สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับสถานี
ประวัติสถานี
คณะกรรมการบริหารสถานี
บุคลากร
 
บุคลากร กลับหน้าหลัก

นางสาวไหมมู่หน๊ะ  สุกเส็ม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์
โทร. 7484, 7612
        
นางสาววิมล  สุวรรโณ
โทร.7481
นางสาวเดือนเพ็ญ  เจียนซี่
โทร. 7480
นายศาสตราวุฒิ บุญรัตน์
โทร. 7488
นางสาวอารีย์  แย่งกุลเชาว์
โทร. 7488