สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.คลื่นมหาชน คนรุ่นใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ติดต่อสถานี
ติดต่อ
 
ติดต่อ กลับหน้าหลัก

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 
140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
TSU RADIO FM 88.25 MHz. โทร 074-317-6-88

              Facebook : TSU Radio คลื่นมหาชน คนรุ่นใหม่