มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
เปิดรับสมัครนิสิตที่สนใจทำหน้าที่ DJ
พื้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลื่อนกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
มาตราการ การชำระเงินด้วยระบบ QR Code
อธิการบดี กล่าวให้โอวาท นิสิตใหม่ ปาริชาตช่อที่ 52
มาตราการป้องกันโควิด-19 ภายในศูนย์อาหาร
มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อสังคม ทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านร่วมบริจาค เราจะส่งกลับคืนสู่ชุมชน —#TSUร่วมสู้ไวรัส
ศูนย์อาหาร ม.ทักษิณ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคไวรัสโคโรน่า
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
รายการถิ่นรักษ์ทักษิณ


หน้าที่ :