มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
วันเด็กแห่งชาติ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ประกาศเรื่อง การรับบัตรประจำตัวนิสิต
กิจกรรมงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชุมคน ชุมคน คนใต้
ตลาดนัด HUSO
รับสมัครนิสิต ปริญญาตรี ระบบ TCAS
รับสมัครนิสิต ปริญญาตรี ระบบ TCAS
รับสมัครนิสิต ปริญญาตรี ระบบ TCAS
รับสมัครนิสิต ปริญญาตรี ระบบ TCAS
รับสมัครนิสิต ปริญญาตรี ระบบ TCAS
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบ"ตราสัญลักษณ์ 50 ปีมหาวิทยาลัยทักษิณ"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าและนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมงานจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5 "รวมพี่รวมน้อง 16 ปี เราไม่ทิ้งกัน"


หน้าที่ :