มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบ"ตราสัญลักษณ์ 50 ปีมหาวิทยาลัยทักษิณ"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าและนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมงานจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5 "รวมพี่รวมน้อง 16 ปี เราไม่ทิ้งกัน"
ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13
โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14
ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ ‘ดอกไม้จันทน์’ จากใจ ถวาย’ในหลวง ร.9’


หน้าที่ :