มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
สวัสดีปีใหม่ 2563
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
เสื้อที่ระลึก 50ปี วศ มศว มทษ.
ร่วมไว้ทุกข์ 21 วัน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
รายการถิ่นรักษ์ทักษิณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าและนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมงานจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5 "รวมพี่รวมน้อง 16 ปี เราไม่ทิ้งกัน"


หน้าที่ :