มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
รับสมัครนิสิตใหม่ 2564 TCAS
ต้อนรับดูงานสถานีวิทยุฯ
ร่วมรายการ" รอบรั้วปาริชาต"
ร่วมสมทบทุน กับ ม.ทักษิณ ในการผลิตเจลล้างมือ
รายการ "รอบรั้วปาริชาต"
Afternoon English Songbook"
รายการสวัสดีอาเซียน
รายการ HUSO VOICE - Issue เรื่องการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
อบรมโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
รายการ HUSO VOICE- พูดจาภาษาใต้
อัดสปอตวิทยุ "การนำเสนออาศรม นาฎศิลป์ไทยของนิสิตชั้นปีที่ 4 "
รายการ HUSO VOICE - Issue
สัมภาษณ์ ผอ.สถานีวิทยุ ม.ทักษิณสงขลา
สัมภาษณ์นิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
สัมภาษณ์คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือ IMT-GT


หน้าที่ :